Biz Kimiz?

Biz Kimiz?

TÜBİTAK, Türkiye'de kurulacak bilim merkezlerini desteklemek üzere ilk resmi çağrısını 2008 yılında yayınlamıştır. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait proje önerisi için destek kararı alınmıştır. Böylece Konya, TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk bilim merkezini kurmak üzere önemli bir misyon üstlenmiştir.

Konya'nın önde gelen kurum ve kuruluşlarından olan Konya Sanayi Odası, Konya Organize Sanayi Bölgesi, Selçuk Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve KOSKİ bu tarihi sorumluluğun yükünü paylaşmak üzere bilim merkezinin kuruluş çalışmaları içinde etkin bir şekilde rol almıştır. Bu işbirliği sayesinde Konya, sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sürekliliği zaman zaman risk altına giren bilim merkezlerinin ayakta kalmaları adına örnek bir işbirliği modeli geliştirmiştir.

Yaklaşık 100 000 m2'lik bir arazide; 26 250 m2'lik kapalı alanı, 14 000 m2’lik açık otopark alanı ve araç yolları, 11 000 m2’lik yürüyüş yolları, 47 000 m2’lik yeşil alanı ile gerçek bir cazibe merkezi olan Konya Bilim Merkezi, gerçekleştirilmesi zor bir mimari tasarımı hayata geçirerek yeni nesilleri hedeflerine ulaşabilmek için yüreklendirmektedir. Rüzgâr enerji santrali ve güneş panellerini içinde barındıran tesis, Türkiye'de inşa edilmiş önemli bir yeşil bina örneğidir. Konya Bilim Merkezi; tematik sergiler, açık hava sergileri, gözlem ve seyir kulesi, gezegen evi (planetaryum), konferans salonları, laboratuvarları ve kütüphanesi ile herkes için gerçek bir bilim merkezi olacaktır.

Konya Bilim Merkezi, Konya'yı biliminde merkezi yapma yolunda önemli bir kilometre taşı olarak tarihe adını altın harflerle yazdırarak “İnsana yapılan yatırım en büyük yatırımdır” ilkesi ile her yaştan ziyaretçiyi bilimin güler yüzü ile tanıştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenme imkanı sağlayacaktır.

Yenilikçi, araştırmacı ve özgüven sahibi bireylerin yetiştiği bir bilgi toplumunun oluşmasına destek olmak için, her yaştan ziyaretçiye yönelik eğlenceli ve etkileşimli ortamlar sunarak, onları bilim ve teknolojiyle buluşturmak, bilimsel merak ve öğrenme isteği uyandırmak, yeni fikirler üretilmesine imkân sağlamaktır. 

Konya Bilim Merkezi; bilimi seven, anlamaya çalışan, günlük hayatta bilimsel gerçeklerin yol göstericiliğinden faydalanan, bilim üretmeye istekli, yenilikçi bireylerin topluma kazandırılmasında önemli bir rol üstlenecektir.